มาตรฐาน FSSC22000 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ที่ต้องประยุกต์ใช้ ?

reader 1049 Views

ประวัติและความเป็นมาของมาตรฐาน ?

  • ตั้งแต่ปี 2552 มูลนิธิ FSSC ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ในการประยุกต์ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับ การจัดการแบบ ISO และโครงสร้างที่กลมกลืนกันกับ ISO
  • โดยปัจจุบันนี้ มูลนิธิ FSSC มีตัวแทนประจำอยู่ที่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น ตุรกี ตะวันออกกลางและ จีน
  • การทำงานของ FSSC นั้นเป็นผู้ให้การรับรองหน่วยงานที่ตรวจรับรองระบบ (CB) โดยครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร
  • สำหรับมาตรฐาน FSSC22000 นั้นเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการบรรจุอยู่ใน GFSI โดยล่าสุดของการปรับปรุงเวอร์ชั่นของมาตรฐานล่าสุดคือ เวอร์ชั่น 6 เมื่อเดือนเมษายน 2566   ซึ่งจะมีผลบังคับให้มีการปรับเปลี่ยนใน เดือนเมษายน  2567

ตรวจรับรองมาตรฐาน FSSC22000 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

  • เนื่องจากปัจจุบันนี้มาตรฐานที่ถูกบรรจุอยู่ใน GFSI จะต้องมีโปรโตคอลที่บังคับให้ บริษัทที่ตรวจรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะต้องถูกตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (un- announce audit ) ดังนั้น สำหรับ FSSC22000 ก็เช่นกัน ในรอบการรับรอง 3 ปี จะมีอย่างน้อย 1 ปีได้รับการตรวจแบบ ไม่แจ้งล่วงหน้า (un- announce audit ) ซึ่งส่งผลให้บริษัท ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน FSSC22000 นั้นต้องออกแบบระบบ ประยุกต์ใช้ และรักษาระบบแบบเป็นชีวิตประจำวันนั้นเอง
  • โครงสร้างของมาตรฐาน FSSC22000 นั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วนตามภาพด้านล่าง

หมายเหตุ :

ส่วนที่  1)  คือระบบบริหารจัดการอาหารปลอดภัย ISO22000 : 2018

ส่วนที่  2)  โปรแกรมพื้นฐาน เป็นกลุ่มมาตรฐานที่ขึ้นต้นด้วย ISO/TS22002-X หรือ PAS- XX ซึ่งจะมีความเฉพาะแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ห่วงโว่อาหาร  เช่น ถ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจะเป็น ISO/TS22002-1 : 2019 , ISO/TS22000-4:2013   สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ส่วนที่  3) ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม ที่มูลนิธิ FSSC มีการเขียนเพิ่มจากส่วนที่  1 และ  2 เพื่อเติมเต็มในระบบการจัดการให้อาหารปลอดภัยนั้นเอง

 

FSSC22000 เวอร์ชั่น 6 มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้าง ?

จากที่มีการประกาศปรับ FSSC22000 เป็น เวอร์ชั่น 6 เมื่อเดือนเมษายน 2566 นั้น โดยหลักๆ ส่วนของข้อกำหนดที่ปรับเปลี่ยนนั้นเป็นส่วนของ ที่ 3 ) ข้อกำหนดส่วนเพิ่มนั้นเอง เพื่อให้ครอบคลุมตามที่ GFSI กำหนดและการปรับปรุงข้อกำหนด โดย FSSC เอง

สำหรับการปรับอะไรบ้างนั้น ท่านสามารถ Download เอกสาร EQA Additional Requirement FSSC22000 v 6 Eng Thai 14072566 โดยตัวอักษรสีแดงนั้น หมายถึงข้อกำหนดที่ปรับใหม่ ตามเวอร์ชั่น 6 นั้นเอง

Download เอกสารได้ที่ นี้ =>