การตรวจประเมิน

messageImage_1689605840654
messageImage_1689605840654
previous arrow
next arrow

โปรแกรมระบบประกัน

โปรแกรมการรับรองระบบในปัจจุบันของเรา :

เมื่อผ่านการตรวจรับรอง ลูกค้าและ Equal Assurance Thailand
จะทำงานร่วมกันผ่าน ระบบปฎิบัติการ
Qdos Online client-portal through Qdos.

ลูกค้าสามารถเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการ Qdos ด้วย Use Name และ Password ของท่านเองตลอดเวลา
กระบวนการ online นี้ ประกอบด้วย ใบเสนอราคาที่ท่านอนุมัติ แผนการตรวจ รายงานการตรวจ CAR ต่างๆ ที่ตรวจพบในแต่ละครั้ง พร้อม หลักฐานปิด CAR upload ได้ด้วยตัวท่านเอง ใบรับรองที่ท่านตรวจผ่าน เป็นต้น

เมื่อผ่านการรับรองท่านจะได้ใบ certificate

Clients who successfully achieve and maintain compliance with recognised certification standards and codes may be able to access and use our Q-MarkTM on their advertising and marketing material. Many of our assurance programs are also delivered through partners accredited by member bodies of the International Accreditation Forum, and related accreditation marks can also be used in conjunction with our Q-MarkTM.

ลูกค้าที่ผ่านการรับรองระบบ และ รักษาความสอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองที่ได้รับการยอมรับและรหัสสามารถเข้าถึงและใช้ Q-MarkTM ของเราในสื่อการโฆษณาและการตลาดของท่าน โปรแกรมการรับรองระบบของเราจำนวนมากถูกจัดส่งผ่าน พันธมิตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานสมาชิกของ International Accreditation Forum และเครื่องหมายการรับรองที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกับ Q-MarkTM ของเรา

 

ขอการรับรองระบบ เพียง กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และส่งกลับ ที่ e-mail :  equalassurance.th@equalassurancethai.com
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<

 

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท Takayama Precision Co.,Ltd. ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO9001:2015 กับ EqualAssuranceThailand

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 4 ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs version 5 กับ EqualAssuranceThailand

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs&HACCP version 5 กับ Equal Assurance Thailand

 

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs&HACCP version 5 กับ Equal Assurance Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กล่องกระดาษสตาร์ จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs version 5 กับ Equal Assurance Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กล่องกระดาษสตาร์ จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs version 5 กับ Equal Assurance Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท คันไซ แอร์โรว์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO14001 : 2015 กับ Equal Assurance Thailand

การประชุมของกลุ่มบริษัท Equal Assurance จากทุกสาขาที่มีทั่วโลก “ Fourth Global Symposium: “Time to innovate.” Mercure Bali Legian; 16-18 May 2024 “

For more information, please complete the Form below:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ด้านล่างให้สมบูรณ์