หลักสูตรฝึกอบรม

messageImage_1689605840654
messageImage_1689605840654
previous arrow
next arrow

Currently our Training courses include :

หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันของเรา :

Training courses are provided by Equal Assurance Thailand people with specific industry knowledge and experience in the discipline being trained. Information provided is general information in the public domain, and therefore should not be considered as management system consultancy.

หลักสูตรการฝึกอบรมนั้นจัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญของ Equal Assurance Thailand ที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่ต้องการฝึกอบรม ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทั่วไป ตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่พิจารณาว่าเป็นการให้คำปรึกษาระบบการจัดการ

Equal Assurance can also customise training to suit specific organisational needs and requirements.

Equal Assurance สามารถปรับการฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการขององค์กรได้

Please contact us to discuss you requirements and we can tailor-make training for you.

โปรดติดต่อเรา เพื่อได้รับทราบความต้องการในการฝึกอบรมของท่าน และเราสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมได้ตามที่ท่านต้องการ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Tel. +66 (0)63 187 9718 Fax. +66 (0)2 004 2592
Facebook: www.facebook.com/equal.assurance.co.th/
e-mail : eqa.training@equalassurancethai.com