หน้าแรก

ภารกิจ

สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น ผ่านวิธีการแบบเบ็ดเสร็จ และแบบบูรณาการ

โปรแกรมระบบประกัน

ตรวจสอบมาตรฐานการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญของ Equal Assurance

มุ่งมั่นในการเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานของการแบ่งปัน

Training courses

Training courses are provided by Equal Assurance people with specific industry knowledge and experience in the discipline being trained.
Check more details

Assurance Programs

Many of our assurance programs are available. Clients be able to access and use our Q-MarkTM on their advertising and marketing material.
Check more details

Our Clients

Our programs supports the use of certification standards by Clients in all types of industrial sectors.
Check more details