หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แบบ Intermediate (ระดับกลาง)

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แบบ Intermediate (ระดับกลาง)

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Word นับว่าเป็นโปรแกรม สามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์ ในการสร้างเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ มากมาย สะดวกในการใช้งาน มีนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้งานอย่างคล่องแคล่วจะช่วยให้การทำงาน ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งในหลักสูตร Microsoft Word Intermediate ออกแบบสำหรับผู้ที่ใช้งาน Word อยู่แล้ว แต่ต้องการ จัดทำเอกสาร สำหรับใช้งาน แบบฟอร์มสำหรับ เติมช่อง เฉพี่ ไม่ให้ถูกแก้ไขข้อความ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น Document Control Marketing เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและ การจัดหน้ากระดาษ ที่รวดเร็ว และ แก้ไขได้ง่าย
 • เพื่อฝึกทักษะการสร้างเอกสาร ที่มีหัวท้ายกระดาษ บอกเลขหน้า พื้นหลังได้ตามต้องการ
 • เพื่อฝึกทักษะการใช้ Microsoft Word จัดทำ Flow chart และ การจัดเรียง วัตถุให้รวดเร็ว
 • เพื่อสามารถ เชื่อมต่อ Microsoft Word กับ Excel หรือ Object อื่น

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

 • Tip และ Technique การใช้งาน Word ตรวจสอบ Word Version ที่ใช้งาน และการ Convert Version
 • คีย์ลัด Shortcut Key ในการจัดรูปแบบ และ เทคนิคในการจัดการรูปแบบ
 • การแทรก รูป แทรกวัตถุ สัญลักษณ์ Equation การจัดทำกลุ่ม และ การจัดวัตถุ ให้ง่ายและรวดเร็ว
 • เทคนิคการทำงานกับ Hyperlink
 • การจัดโครงสร้าง และการทำ สารบัญเอกสาร
 • การกำหนด Template และ การฝัง Font เพื่อไม่ให้เพี้ยน
 • การตั้งค่าความปลอดภัย
 • การสั่งพิมพ์ และ การจัดหน้ากระดาษ

 

(ผู้เข้าเรียนทุกคน ต้องมีคอมพิวเตอร์และมีการลงโปรแกรมที่จะเรียน)

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

สำหรับพนักงานทุกระดับที่เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office ในการทำงานประจำวัน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th