พร้อมแล้วสำหรับการตรวจ มาตรฐาน BRCGS Food Safety issue 9 ( พร้อม Internal audit Checklist ให้ Download ใช้งาน)

reader 7809 Views

อย่างที่ทราบกันว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ มาตรฐาน BRCGS สำหรับความปลอดภัยของอาหาร ฉบับที่ 9 นั้น จะเริ่มตรวจทันที

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะตรวจรับรอง หรือ ท่านที่ต้องตรวจต่ออายุใบรับรองนั้น  ทีมงานของ Equal Assurance ประเทศไทย แนะนำให้ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการเตรียมพร้อมตรวจ ดังนี้

เมื่อตรวจมาตรฐาน BRCGS Food แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

เมื่อตัดสินใจว่าจะขอการรับรองต้องเตรียมระบบ ให้พร้อมกับผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะตามมาหลักๆ ดังนี้

 1. ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวกับ ผลการตรวจ เช่น ชื่อ และ เกรดที่ได้จะ อยู่ใน เว็บไซต์ https://directory.brcgs.com/
 2. ใบรับรองจะมีการแสดงเกรดที่ได้รับจากการตรวจ  AA+ /AA , A+/A    เป็นต้น
 3. ในรอบ 3 ปี จะมี 1 ครั้งที่ ผู้ตรวจประเมินจะมาเข้ามาตรวจที่โรงงานของแบบไม่แจ้งล่วงหน้า Un-announce audit ตามระเบียบของ BRCGS
 4. การเพื่อต่ออายุใบรับรองทำทุกๆ ปี
 5. พื้นที่ในโรงงานจะมีการแบ่งโซนต่างๆ เพื่อให้จัดการด้านสุขอนามัยได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 •  พื้นที่ปิด (สินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์  อยู่ในภาชนะปิดสนิท ไม่มีการเปิด)
 • พื้นที่เปิด แบบ High Risk  / High Care / Ambient High Care /LOW RISK
 • พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น ออฟฟิศ ห้องน้ำ โรงอาหาร พื้นที่สูบบุหรี่

ข้อกำหนดที่ต้องทำให้สอดคล้อง มีอะไรบ้าง?

สำหรับภาพรวมของข้อกำหนดสำหรับมาตรฐาน BRCGS food นั้น มีด้วยกัน 9 ข้อ  คือ

 1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
 2. ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
 3. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร
 4. มาตรฐานของสถานที่ผลิต
 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์
 6. การควบคุมการผลิต
 7. งานด้านบุคลากร
 8. การจัดการพื้นที่ High Risk  / High Care /Ambient High Care
 9. ข้อกำหนดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ซื้อมา ขายไป

ทุกโรงงานที่จะขอการรับรองมาตรฐาน BRCGS สำหรับความปลอดภัยอาหารนั้น ต้องประยุกต์ใช้ข้อกำหนดตั้งแต่ข้อที่ 1-7   ส่วน ข้อที่ 8 สำหรับผู้ผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน มีการฆ่าเชื้อ มีการควบคุมอุณหภูมิจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป   และ สำหรับข้อที่ 9 หากมีธุรกิจซื้อมา ขายไป เน้นว่า ต้องซื้อมาทำการจัดเก็บที่โรงงาน และทำดำเนินกิจกรรมจัดส่งที่โรงงาน จึงสามารถขอการรับรองขอบข่ายของ ข้อกำหนดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ซื้อมา ขายไป

จะรู้ได้อย่างไร ว่าพร้อมตรวจแล้ว ?

หัวใจสำคัญมากๆ คือ กิจกรรมตรวจติดตามภายใน เพื่อมั่นใจว่าระบบของ โรงงานพร้อมสำหรับการตรวจ มีการออก แบบและประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับระบบ BRCGS food ใจเย็นๆ ค่อยๆ ตรวจ ทีละข้อ  ว่าหลักฐานของแต่ละ ข้อกำหนดมีการจัดทำได้ครบถ้วน  ข้อกำหนดนั้นมีความละเอียด เขียนชัดเจน ง่ายต่อการประยุกต์ใช้  ลงหลักฐานการตรวจให้ครบทุกข้อ มั่นใจได้เลยว่า ท่านพร้อมแล้วสำหรับการตรวจให้การรับรองมาตรฐาน BRCGS food safety issue 9

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Checklist internal audit Download ได้ที่นี้

>> Internal audit Checklist BRCGS Food Safety issue 9 22012023<< 

#จาก Equal Assurance Thailand