ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 14 กระบวนการหลัก การวางแผนและควบคุมการผลิต

reader 9023 Views

กระบวนวางแผนและควบคุมการผลิต (Production control)

งานส่วนนี้ เป็นกิจกรรมหลักที่สร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับลูกค้า โดยประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ การวางแผนการผลิต ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ ทบทวนข้อมูลความต้องการสินค้า เปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิต เพื่อทำการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต

การวางแผนการผลิต  

งานส่วนนี้อาจจะรวมหรือแยก จากกระบวนการผลิตก็ได้ ปัจจัยที่ทำการพิจารณาทบทวนในการวางแผนการผลิต ประกอบไปด้วย

ข้อมูลนำเข้า

  • ความต้องการสินค้าจากลูกค้า
  • ความสามารถในการผลิต / กำลังการผลิตของบริษัทที่สามารถทำได้
  • ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น จำนวนพนักงาน, วัตถุดิบที่มี, เครื่องจักร
  • สถานการณ์ผลิตปัจจุบัน

กระบวนการ

ทำการทบทวน ความต้องการสินค้า นำข้อมูลมาวางแผนการผลิตเพื่อให้ทันตามความต้องการลูกค้าโดย ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มี และระยะเวลา Leadtime ของแต่ละผลิตภัณฑ์

โดยในการวางแผนอาจจะกำหนดตามล็อตการผลิต, หรือกำหนดการผลิตเป็นแผนประจำเดือน, ประจำสัปดาห์ หรือประจำวัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละบริษัท

ผลลัพธ์จากการวางแผนการผลิต

  • แผนการผลิต
  • ใบสั่งผลิต
  • รายการเบิกวัตถุดิบ / เตรียมอุปกรณ์สำหรับการผลิต เช่น แม่พิมพ์ Tooling ฯลฯ

กระบวนการควบคุมการผลิต

ส่วนของกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตของแต่ละองค์กรมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป ขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพจะมีการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ในเอกสารที่เรียกว่า แผนคุณภาพ (Quality plan) หรือเรียกชื่ออื่น เช่น control plan ก็ได้ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีการกำหนด มาตรฐานสำหรับกระบวนการผลิต เช่น มาตรฐานการติดตั้งแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม, มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการฉีดพลาสติก

โดยคู่มือการทำงานในกระบวนการผลิต เนื้อหามักจะประกอบด้วย

  • ขั้นตอนการทำงานผลิต หรือบริการ
  • พารามิเตอร์ที่จำทำการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพ
  • จุดตรวจสอบด้านคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามสเป็คหรือข้อกำหนด

เราอาจจะกำหนดขึ้นมาเป็น วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction), มาตรฐานการติดตั้งงาน (Condition standard) รวมไปถึงแบบฟอร์มบันทึกต่าง ๆ

สำหรับตัวอย่างของเอกสาร สามารถดูได้ดังตัวอย่างแนบครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวก ไม่ว่ากัน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ เราได้เลยครับ

>>ตัวอย่างแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์<<

>>ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิต<<

ตอนหน้า ตอนที่ 15 เป็นเรื่องของกระบวนการหลัก การควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Quality control) กันครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #Production planning and control