อะไร คือ การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ?

reader 8231 Views

อะไร คือ การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ?

ท่านเป็นพนักงานใหม่ ไปเริ่มงานวันแรก ยังไม่ค่อยมีงานทำนั่งสังเกตพี่ๆ  พอใกล้เวลากลับบ้าน เหลืออีก 15 นาที แอบเห็นทุกคนใน office ปิดคอมพิวเตอร์  หยิบกระจกจากกระเป๋า ส่องดูความเรียบร้อย มีหยิบลิปสติก เติมสีเพิ่มเติม   พอถีงเวลาเลิกงงานปุบ ไฟออฟฟิตเริมปิด ทีละดวงๆ   ผ่านไป 1 ปี ท่านหันกลับมาดูตัวเองเมื่อเทียบกับวันแรกที่มาทำงาน ท่านได้พบว่าตัวท่านเองได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงานคือ เลิกงานตรงเวลา อีก 15 นาทีท่านก็จะเริ่มเก็บโต๊ะ

เพราะฉะนั้นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร จึงให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อผู้บริโภค หรือ ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารที่ถัดจากท่านไป  จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องออกแบบรูปแบบการทำงานให้กลายเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

จะสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เรื่องอะไรดี   ?

  • แล้วท่านจะเริ่มอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวในองค์กร ท่านจะมองจากมุมไหนได้บ้าง
  • บุคคลากร : การที่พนักงงานอยู่นาน ระดับของการมีส่วนร่วมของบุคคลกร
  • กระบวนการ : ระดับของปัญหาสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ หรือลูกค้าคืนสินค้า
  • เป้าหมาย : ผู้บริหารมีการดึงศักยภาพความรู้ ความสามารถพรสวรรค์ของลูกน้อง โดยให้เขารู้สึกที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานที่ทำหรือที่ได้รับมอบมากน้อยอย่างไร การลงทุนในการฝึกอบรม
  • โปรแอคทีฟ ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทุกระดับในองค์กร สื่อสารทั่วถึงทั้งบริษัท กระตือรือร้น มีการคิดการวางแผนงานล่วงหน้า

จากมุมที่กล่าวมาท่าน สามารถเลือกมุมที่อยากสร้าง อยากพัฒนา อยากขับเคลื่อนองค์กร ทีละส่วนๆ ไม่ว่าจะเรื่องบุคคลกร ที่อาจจะเข้าออกบ่อย ทำให้มีปัญหาเรื่องของการทำตามกฎระเบียบด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล

กิจกรรมแบบไหนบ้างที่ต้องมีอยู่ในแผนสร้างให้เกิดวัฒนธรรม ?

การฝึกอบรม : รูปแบบการฝึกอบรม ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสื่อนำเสนอ รูปแบบการฝึกอบรม การวัดผลหลังการฝึกอบรม ก็ต้องเลือกกับบุคคลกร

การสื่อสาร : ไม่ว่าจะผ่าน VDO สั้นๆ ตอนพนักงงานตอกบัตร หลังบัตรพนักงงาน ระบบ morning talk ระบบประชุมประจำเดือน Line group กล่องรับความคิดเห็น เสียงตามสาย เหล่านี้ถือว่าเป็น ช่องทางการสื่อสาร

การติดตาม วัดผลงาน : กำหนดเกณฑ์การวัด ไม่ว่าจะ % พนักงงานผ่านการฝึกอบรม จำนวน NC ที่ลดลง จำนวนข้อร้องร้องเรียน คะแนนจากแบบสอบถาม

กิจกรรมการสื่อสารเพื่อให้เกิดการกระตุ้น : มีการให้รางวัล มีจัดกิจกรรมสัปดาห์ food safety culture มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีเสียงตามสายเป็นต้น