เทคนิค 5 ข้อง่ายๆ สำหรับเตรียมพร้อมสำหรับการรับ ตรวจแบบ “ Un- announce Audit“

reader 11539 Views

เทคนิค 5 ข้อง่ายๆ สำหรับเตรียมพร้อมสำหรับการรับ ตรวจแบบ “Un- announce  Audit“

สำหรับปัจจุบัน มาตรฐานที่ อยู่ภายใต้ GFSI นั้น ทั้ง  FSSC22000  , BRCS  (Food , Packaging Material , S &D  ) IFS Food ได้กำหนดให้ ในรอบ 3 ปีของการตรวจ โรงงานต้องได้รับการตรวจแบบ Un-announce audit ( การตรวจรอบไม่มีการแจ้งวันตรวจให้โรงงานรู้) เพื่อให้โรงงานพร้อม ตลอดเวลา เมือต้องเจอกับวันที่ ผู้ตรวจประเมินมาถึงโรงงาน

    1. ทีมที่ดูระบบภาพรวม ต้องช่วยกันทำแผนทวนสอบระบบของโรงงานทั้งหมด เพื่อติดตามสถานการณ์ทำกิจกรรมต่างๆ ว่าดำเนินการตามกำหนดไว้แล้วหรือยัง ไม่ว่าจะเป็น งานตรวจติดตามภายใน การตรวจน้ำประจำปี  การตรวจสินค้าสำเร็จรูป   การทวนสอบสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น Air test swab test ต่างๆ

 

ตัวอย่างแผนงานการทวนสอบระบบประจำปี

 

Download >> ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแผนงานการทวนสอบระบบประจำปี <<

  1. ในการประชุมประจำ อาทิตย์ หรือ 1 เดือน ติดตามสถานะ งานที่ถึงกำหนดในเดือนก่อนหน้า ว่าดำเนินการแล้วหรือไม่  ?
  2. ดูผลการตรวจต่างๆ ที่ได้รับมา ให้ทำการตรวจเทียบกับ spec / มาตรฐานกำหนด ว่าผ่านหรือไม่ หากไม่ผ่านก็ดำเนินการหาสาเหตุ และแก้ไข ทั้งแบบทันที และการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา
  3. ทบทวนประเด็นที่ ผู้ตรวจประเมิน แต่ละมาตรฐานออกไว้รอบที่แล้ว เพื่อดูว่า ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามที่ เขียนในแผนการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับผู้ตรวจประเมินหรือไม่ ป้องกันการ เจอประเด็น CAR ซ้ำ
  4. ทบทวนข้อกำหนดต่างๆ อีกครั้ง ให้กับทีมงาน เพื่อทบทวนความพร้อมและเข้าใน มาตรฐานให้มากขึ้น รวมทั้งการเข้าไปดูที่ website มาตรฐานต่างๆ   เพื่อดูการเปลี่ยนที่อาจจะมีขึ้น  หลังจากนั้น จะได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนต่อไป

 

#จาก Food Team ของ Equal Assurance Thailand