เตรียมความพร้อม GMP&HACCP สำหรับผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์อาหาร

reader 4335 Views

บรรจุภัณฑ์อาหาร ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค ทุกคน ไม่ว่าจะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ผู้ผลิต #ซองขนม ผู้ผลิต #ถาดบรรจุไข่ หรือ จะผลิตกล่องนอก

อะไรบ้างที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตของท่าน

เช่น หากท่านทีกระบวนการพิมพ์ซอง พิมพ์ฉลาก พิมพ์สติกเกอร์ แล้วท่านควบคุมกระบวนการดังกล่าวไม่ดี อาจจะพบปัญหาด้าน พิมพ์เลข อย.ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สารก่อภูมิแพ้หายไปบางชนิด

หากท่านมีกระบวนการบรรจุ แล้วสภาพห้องบรรจุไม่สะอาด มือพนักงงานสัมผัสโดยตรงและขาดการควบคุมความสะอาดที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อยังลูกค้าท่าน เพราะลูกค้าซื้อไปแล้วใช้เลย ไม่มีกระบวนการทำความสะอาดหลังจากนี้

ทำไมลูกค้าถึงมา audit ?

จากความเสี่ยงที่กล่าวมาทำให้ลูกค้า มีความกังวลใจ และต้องการความมั่นใจว่าการที่ลูกค้าซื้อใช้บรรจุภัณฑ์จากท่านแล้วจะไม่ทำให้เกิดปัญหาด้าน #ความปลอดภัยอาหาร กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ไม่มีข้อร้องเรียนจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกใช้

ทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ท่านพร้อมสำหรับการตรวจจาก #CB อย่างไร ?

เพื่อให้ท่านพร้อมสำหรับการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตของท่านนั้น ระบบ #GMP #HACCP เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการควบคุมกระบวนการที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ลองทบทวนระบบท่านว่ามีเอกสารหรือบันทึกตามรายการด้านล่างนี้ครบหรือไหม ?

 • แผนผังโรงงาน (Layout)
 • การควบคุมการผลิตขั้นต้น (การจัดซื้อ)
 • การกำจัดสัตว์พาหะ
 • การทำความสะอาด
 • การกำจัดขยะและของเสีย
 • การควบคุมแก้วและพลาสติกแข็ง
 • การซ่อมบำรุง
 • การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การควบคุมกระบวนการผลิต
 • การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ
 • การควบคุมการใช้สารเคมี
 • การตรวจรับวัตถุดิบ
 • การควบคุมการขนส่ง
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • Spec วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • คู่มือระบบ HACCP
 • เอกสารการรับรองจุด CCP
 • ผลการศึกษาอายุผลิตภัณฑ์
 • ผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
 • ผลการสอบเทียบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจุด CCP และคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • บันทึกการตรวจติดตามจุด CCP ต่างๆ
 • การตรวจติดตามระบบภายใน (Internal Audit)

หากมีครบแล้ว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอก ท่านก็ได้เวลาขอการรับรองระบบ #GMP #HACCP จาก #CB ได้แล้ว ได้ทั้งความเชื่อถือและมีการตรวจสอบระบบ อย่างสม่ำเสมอ
โดย #Food #EqualA #Thailand