ทำอย่างไร ให้ตรวจหัวข้อ food safety culture ผ่าน

reader 6982 Views

ทำอย่างไร ให้ตรวจหัวข้อ food safety culture ผ่าน กับ #BRCGS #Food #Packaging #Material #ข้อกำหนดของลูกค้า ?

  1. ผู้บริหารเตรียมตอบคำถาม จาก auditor ว่าสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง เรื่องอะไร ลงทุนอะไรใหม่เพ ?
  2. ต้องมีเอกสารที่แสดงแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างวัตนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  อาจจะเป็นแผนงาน 5 ปี
  3. มีกิจกรรมที่เห็นและจับต้องได้ ตามแต่ละช่วงปีตามที่แผนกำหนด
  4. มีหลักฐานการวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรม ว่ามีการดำเนินการตามแผน และสำเร็จหรือไม่  ไม่สำเร็จปรับปรุงอย่างไร ออก CAR หรือ PAR กันอย่างไรบ้าง
  5. ทุกหน่วยงานเตรียมตอบคำถาม Auditor เพราะ auditor จะประเมินจะการสร้างวัตนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  ในหัวต่างๆ ดังนี้  มีสอบถามเรื่องวัฒธรรมเพิ่มเติมที่เตรียมรายละเอียดในการดำเนินการสื่อสารหน้าที่ความรับผิดชอบ    3.2 สำหรับ packaging Material issue 6 หรือ 1.2.2 สำหรับ Food safety issue 8  ) ,  ดูเรื่องการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน และสุดท้ายดูเรื่องของการฝึกอบรม