เครื่อง Metal Detector ไม่มี ตรวจ BRCGS food จะได้ CAR หรือไม่ ?

reader 3342 Views

เครื่อง Metal Detector ไม่มี ตรวจ BRCGS food จะได้ CAR หรือไม่ ?

สำหรับโรงงานที่ไม่ยังไม่มีเครื่องตรวจจับโลหะ ( metal detector ) นั้น หากต้องตรวจมาตรฐาน BRCGS food safety นั้น ด้วยตัวข้อกำหนด นั้นยอมรับได้หากว่าในโรงงานมีมาตรการในการควบคุม หรือป้องกัน ด้านโลหะ  ที่มีความเข้มงวด และมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะในรูปแบบของการป้องกัน เช่น มาตราการควบคุมเรื่องโลหะ  กรรไกร  ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ   มาตรการควบคุม เช่น  การตรวจสอบเครื่องจักรของส่วนงานซ่อมบำรุง  เพื่อดูสภาพของเครื่องจักร  ไม่มีแตก ชำรุด ต่างๆ   หรือกระทั่งการควบคุมงานซ่อมบำรุงในพื้นที่ เพื่อลดการปนเปื้อน

มาตรการการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้ตะแกรง การใช้แท่งแม่เหล็ก หรือการมีเครื่อง X-ray ก็เป็นมาตรการที่ใช้ประกอบเพื่อ มั่นใจว่าการควบคุมโลหะในโรงงาน นั้นมีประสิทธิ์ภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก

ลองใช้ตารางด้านล่างนี้ เพื่อเป็นการประเมินความจำเป็นต้องมีเครื่องตรวจจับ โลหะหรือไม่นะคะ

แผนผังการพิจารณาความจำเป็นต้องมี M

 1. มีข้อกำหนดของลูกค้า ระบุว่าต้องการให้มีเครื่อง Metal Detector หรือไม่?     ใช่ ➡️  มีความจำเป็นต้องมี metal detector
  ไม่ ⬇
 2. ผลิตภัณฑ์ มีการผ่าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สามารถ ตรวจจับ หรือกำจัดเหล็กออกได้ ขนาดเล็กกว่า metal detector หรือไม่(เช่น X-ray ตะแกรง ที่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการบรรจุหรือไม่ )  ใช่ ➡️ ไม่มีความจำเป็นต้องมี metal detector
  ไม่ ⬇
 3. มีระบบต่างๆ ที่เข้มงวด ในการตรวจสอบ หรือควบคุม แหล่งที่มาของโลหะ หรือไม่(เช่น การควบคุมมีด และไม่เคยมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องของโลหะ )?   ไม่  ➡️  มีความจำเป็นต้องมี metal detector
  ใช่ ⬇
 4.  โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งาน เช่น  หากมีโลหะอยู่ ลูกค้าสามารถเห็นได้ทันที หรือก่อนการนำไปใช้มีระบบในการเอาโลหะเหล่านั้นออกก่อน  หรือไม่  ?   ไม่  ➡️  มีความจำเป็นต้องมี metal detector
  ใช่ ⬇ไม่มีความจำเป็นต้องมี metal detector

จากการตอบคำถามผ่านตารางแล้วได้ ผลสรุป ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตรวจโลหะ (Metal Detector) อย่าลืมเก็บหลักฐานนี้ไว้ให้ auditor /ผู้ตรวจประเมินนะคะ  เท่านี้ก็มีหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามข้อกำหนด 4.10.3.1

 

โดย #Food #EqualA #Thailand